Ученици оказваха първа помощ на пострадали

Ученици оказваха първа помощ на пострадали

Открито занимание по БДП се проведе с петокласници в База 2 на СУ „Христо Ботев“-Враца. Под ръководството на преподавателя Мария Димитрова учениците научиха как да управляват безопасно велосипед, както и оказване на първа помощ на пострадал при пътен инцидент.

Присъстващите наблюдаваха демонстрация на умения за безопасно управление на велосипед на площадката по БДП. Бяха проведени групови практически действия за оказване на първа медицинска помощ в три учебни пункта: при тежка травма, при нараняване на долен крайник, при нараняване на ръка и глава. Ученици от 7.б клас, обучени от училищните фелдшери Антоанета Цветкова и Славка Макавеева,  демонстрираха оказване на долекарска помощ. След заниманието Богдана Христова, старши експерт по природни науки в РУО – Враца, проведе тренинг с присъстващите учители и направи анализ на резултатите от тематичните проверки по БДП в училища от област Враца.

 
2018-06-06 16:43:43