Млади парламентаристи от цялата страна си дадоха среща във Враца

Млади парламентаристи от цялата страна си дадоха среща във Враца

Девета национална среща си дадоха във Враца представители на детски и младежки парламенти от 17 града в страната. Домакин на проявата е Младежкият дом. Събитието бе открито от председателя на Общински съвет-Враца Румен Антов и началникът на отдел „Образование и култура“-Стела Димитрова.

От Община Враца поканиха младежите на тържествения концерт-спектакъл, който ще се състои утре вечер в града по повод Ботевите дни.

В рамките на няколко дни 60 ученици ще обменят опит по между си по актуални за обществото и младежта теми. Мотото на срещата е „Земята остава подир нас“. Участниците ще посещават различни модули, като основният от тях е „Лидерство“. Останалите направления са управление на времето; вземане на добри решения и работа в екип.

Във Враца ученическият общински съвет се състои от 20 младежи. Техен председател е Християн
2018-05-31 16:05:04