Форум за ЕС събра депутати, общественици и бизнес в Бяла Слатина

Форум за ЕС събра депутати, общественици и бизнес в Бяла Слатина

С химна на ЕС днес в Бяла Слатина се даде начало на форум, посветен на българското председателство на ЕС. Събитието се проведе като част от проект „Ние сме Европа“.  Целта на инициативaта е темите, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС и информацията за възможностите за социално-икономическо развитие чрез европейско финансиране, да стигнат до широката общественост. Да се даде гласност за ползите от членството ни в ЕС и да се провокира интерес към приоритетите в различните сфери, свързани с първото българското председателство бяха другата част от акцентите на форума. Община Бяла Слатина пък използва мероприятието, за да засили партньорството и взаимодействието с институциите, бизнеса и НПО за справяне с предизвикателствата на местно ниво. 

Гости на събитието бяха депутатите от региона Красен Кръстев и Слави Нецов, както и председателят на общинския съвет в Бяла Слатина Веселка Борисова. Участваха също представители на различни институции и бизнеса, общественици, учители, социални работници, служители от държавната и местна администрация.

След встъпителните думи на кмета на общината инж. Иво Цветков, с които той изрази своето задоволство за широкото и разнородно участие във форума, прикани присъстващите да проявят активност  по дискутираните теми и благодари  на  служителите от дирекция „Проекти и програми“ за добрата организация по провеждането на форума и старанието да превърнат събитието в една наистина ползотворна дискусия, думата бе дадена на присъстващите.

Социалната интеграция и заетостта, устойчивото развитие и бъдещи проекти, които ни очакват, както и какви общи предизвикателства стоят за решаване пред общината от гледна точка постигането на устойчиво развитие, бяха сред основните теми, които разискваха участниците в дискусията.
2018-05-29 14:39:24