СУ „Христо Ботев“ с показно за оказване на първа помощ

СУ „Христо Ботев“ с показно за оказване на първа помощ

В СУ „Христо Ботев“-Враца бе проведено практическо занятие по оказване на първа долекарска помощ. В импровизиран медицински пункт, позициониран в двора на училището,  на учениците в двете смени бяха показани различни практически умения. Мероприятието беше посрещнато с голям интерес от учениците. Медицинските лица на  училището -   Антоанета Цветкова и Славка Макавеева,   изказват своята благодарност на ръководството на училището за съдействието, както и на учениците от отбора: Кристина Ивова  Монова, Радина Огнянова Драгошинска, Симона Василева Тодорова, Радостина Димитрова Димитрова, Калина Калинова Николова и  Никол Николаева Атанасова. Занятието е по плана за вътрешна квалификация на медицинските специалисти от детско и училищно  здравеопазване.

 

 

 
2018-05-29 13:21:19