Врачанският Балкан ще привлича туристи от Германия

Врачанският Балкан ще привлича туристи от Германия

В атрактивно обучение ще се впуснат служители от Природен парк „Врачански Балкан“. Експерти от Германия ще обучат „нашите“ хора как се организират тематични турове за немски туристи. Оказало се, че чужденците проявявали огромен интерес към разходки сред защитените територии в България. Дори все по-често идвали на разходка за по ден-два с ниско тарифни линии с цел туризъм. Врачанският Балкан също е атрактивна за чуждите посетители дестинация, поради близостта му до София.

В обучението ще бъдат включени общо 10 служители от четири природни и един национален парк. Ще бъде изработена и интернет платформа с информация на немски и англиийски език за българските защитените територии, както и за възможностите за туризъм и отдих в тях. Половината от финансирането се осигурява от Германската федерална фондация по околна среда.

 

 

 
2018-05-18 15:12:50