Прегласуваха бюджета на Община Враца за 2018 г.

Прегласуваха бюджета на Община Враца за 2018 г.

За втори път бе гласуван бюджетът на Община Враца за 2018г. Причината: протест до Административен съд-Враца, внесен от окръжната прокуратура с мотивите липса на достатъчен кворум за вземане на решението. През януари финансовата рамка бе приета с 19 гласа „ЗА“, 13 „ПРОТИВ“ и двама въздържал се. Основна цел на бюджета за 2018 година е запазването на стабилност и провеждането на последователна и предвидима финансова политика, която да създаде предпоставки за ресурсно осигуряване на публичните услуги, подобряване на качеството и обхвата на дейностите, създаване на условия за устойчиво развитие и по-високо качество на жизнената среда.  По време на вчерашната сесия на общинския съвет бюджетът бе приет с мнозинство и без дебати  с 30 гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“.

 

 
2018-04-30 13:57:21