Гости от четири държави посетиха Община Враца

Гости от четири държави посетиха Община Враца

В рамките на проект „Заедно за по-привлекателно и подкрепящо училище“, учители от четири европейски държави посетиха сградата на общинска администрация. Гостите бяха приети от заместник-кмета Петя Долапчиева. Чуждестранната делегация включваше представители от Франция, Испания, Литва и Гърция, които са партньори на врачанското средно училище „Отец Паисий“.

Петя Долапчиева приветства присъстващите и ги запозна с политиката на местната администрация по отношение на отпадналите ученици. В края на срещата участниците в проекта получиха фотоси със забележителностите от града, както и рекламни материали, популяризиращи Враца.       

Сред основните цели на проекта е проблемът с отпадането от училище в различните европейски страни. По време на своето посещение във Враца, младежи и педагози ще разработят инструменти за мотивиране на младите хора да посещават учебните заведения. Участниците коментираха, че чрез реализирането на предвидените дейности ще бъде осъзнат проблема с отпадането от училище в Европа и ще се търси адекватното му разрешаване.
2018-04-13 11:49:15