Скачат цените на такситата

Скачат цените на такситата

Цената на таксиметровия превоз във Враца скача. Предложението за повишението на услугата е на самите превозвачи. Искането за промяната вече е внесено в община Враца от Борислав Минев, който е приложил и подписка от таксиметровите превозвачи и водачи на жълти коли за изменение на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна и нощна тарифа.

Промяната в цените е мотивирана с увеличението на минималната работна заплата и нарастването на данъчно-осигурителната тежест. Като друг мотив таксиджиите са посочили непроменяните цени през последните 10 години. Скокът на услугата цели качеството, безопасността и надеждността на таксиметровите услуги, предлагани от превозвачите на територията на община Враца.

В момента минималната дневна тарифа е 0,45 лв./км, а минималната нощна тарифа е в размер на 0,55 лв./км. Максималната дневна тарифа е 0,70 лв./км, а максималната нощна тарифа е 0,80 лв./км. Тези цени обаче се очаква да бъдат променени. Минималната дневна тарифа се очаква да стане 0,65 лв./км, а минималната нощна тарифа - 0,80 лв./км. 1,00 лв./км ще е максималната дневна тарифа. С 10 стотинки отгоре се очаква да стане максималната нощна тарифа.

Промяната в цените на таксиметровия превоз във Враца ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет другата седмица.

 
2018-03-20 10:48:39