Специалисти с грижа към децата настанени в социални услуги

Специалисти с грижа към децата настанени в социални услуги

Качеството на грижите за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, както и обезпокоителните сигнали в страната за оказаното насилие върху тях бяха сред темите обсъдени по време на работна среща в Берковица. Дискутираха се и съвместната работа между водещите случаи социални работници в ОЗД/ХУСУ и социалните работници в резидентните социални услуги, както и възможностите за осигуряване на обучения и супервизии по проблемни случаи. В срещата взеха участие представители на ДСП-Берковица, Общинска администрация,  МБАЛ, ЦНСТ и доставчици на съпътстващи услуги. След проведената работна среща от ОЗД-Берковица са обнадеждени, че няма да се допусне оказване на насилие от служителите и неглижиране потребностите на децата, а напротив професионалната общност осъзнава важността да продължи работата по повишаване благосъстоянието на децата съвместно и в партньорство.

 

 

 

 
2018-03-16 10:21:05