Обединяват Северозапада със Северен централен район?

Обединяват Северозапада със Северен централен район?

Общо три са обсъжданите варианти за териториалното разделение на страната. Това обяви във Враца зам. регионалният министър Деница Николова. Днес в областния център стартира националното обсъждане на бъдещите промени. Първият вариант предвижда към сегашния Северозападен икономически район за планиране да бъдат приобщени областите Велико Търново и Габрово. Второто предложение е да бъдат обединени Северозападен  и Северен централен район. В третия вариант е предвидено сливането на Северозападен с Югозападен регион. В него обаче няма да влиза София – град.

„Чрез новото райониране ще се стремим да търсим по-добра стратегия за развитието на регионите. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече сме поели ангажимента да променим подхода към регионалната политика, която е определяща за по-доброто икономическо развитие. Чрез Регионалните съвети ще търсим и решения за развитието на регионите”, заяви зам. министърът Деница Николова.

Предоставената информация обаче предизвика недоволство сред част от присъстващите в залата. Според тях предстоящото ново райониране на страната е изготвено на база статистически данни, а не толкова за подобряването на икономическото състояние на настоящите региони.

„В случая много важни са критериите. Забелязва се обаче, че при новото разпределение на страната липсват икономическите данни като например брутен вътрешен продукт на глава на населението.”, заяви зам. областния управител на Плевен д-р Красимир Трифонов.

Той бе подкрепен от кметът на Белоградчик Борис Николов. Според него новият териториален обхват на районите е само едно географско деление и няма критерии за обособяването на новото деление на страната.

„София трябва да бъде извадена от новите региони, за да може да живее България”, заяви кметът на Белоградчик Борис Николов.

Целта на новото териториално деление трябва не трябва да бъде само статистическо броене, а икономически, инфраструктурни и други връзки. Това пък заяви по време на днешното заседание проф. д-р Борислав Борисов. Той призова управляващите да търсят сходство между общините при разпределението на новото райониране на страната.

Общественото обсъждане ще продължи до месец май тази година. След срещи с гражданите и неправителствените организации направените предложения ще бъдат внесени в Министерски съвет, допълни зам. Министър Николова.

 
2018-03-09 14:30:12