Незрящо дете намери родители

Незрящо дете намери родители

Българско семейство е поискало да осинови незрящо дете. Молбата е постъпила в регионалната дирекция „Социално подпомагане”. Това се е случило след дълга борба за намиране на осиновители и три отказа от семейства-кандидати, съобщи директорът на социалната институция Мария Търнавска. Досега 2-годишното дете е било отглеждано от приемно семейство.

За щастливата развръзка „Враца днес“ съобщи още преди седмици в интервю с Търнавска. В него тя обясни, че топва е първото дете с увреждане, което намира нови родители, откакто тя оглавява „Социално подпомагане“.

Общо 136 са вписаните в регистрите деца за осиновяване. 67 от тях са здравите, а 69 - с увреждания. Значително по-малък е броят на кандидатите за осиновители. Те са едва 30. За периода са вписани и 4 нови деца, които са в добро здраве.

 
2018-02-23 15:01:54