Съдът отвори вратите си за ученици

Съдът отвори вратите си за ученици

Ученици от 11 и 12 клас на ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ посетиха Районният съд във Враца. Поводът бе инициативата „Ранна превенция и правна култура“, чиято цел е да се повиши правната култура на младите хора. Беседата беше на тема транспортни престъпления и нарушения. С бъдещите шофьори разговаря съдия Вероника Бозова. В дискусията се очертаха няколко акцента- разликите между престъпления и нарушения по транспорта; правата и задълженията на участниците в движението; редът за налагане на актове за транспортни нарушения и възможностите за оспорване на наказателните постановления по административен и  съдебен ред.

За  учениците срещата беше интересна и много полезна, тъй като  част от тях са водачи на моторни превозни средства.

 

 
2018-02-19 15:52:05