Разрешават проблема с тока в Роман до няколко месеца

Разрешават проблема с тока в Роман до няколко месеца

Проблемът с електрозахранването в Роман е от много години. Жители на града потърсиха съдействие от Генов и Иванов миналото лято за намиране на решение. През юли 2017 г. те се срещнаха с главния  оперативен директор  на „ЧЕЗ България“ АД Душан Рибан. На срещата тогава става ясно, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предприело действия за присъединяване на електропроводите, захранващи населените места от община Роман към друг източник на енергия - подстанция 110/6 KV „Роман“, която се намира на територията на завод „Метизи“ гр. Романи и е собственост на „ЕСО“ ЕАД. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД още през 2011 г. е възложило проектиране и изваждане на разрешение за строеж за реконструкция на електропроводи 20 KV „Чукари“,  „Ушите“ и „Царевец“ с цел присъединяването им към подстанция „Роман“. През 2012 г. е изработен първия ПУП за реконструкцията, който е съгласуван от ЧЕЗ и НЕК.

Трасетата на електропроводите пресичат около 30 имота, които са собственост на общината, държавата, горски фонд, частни земеделски и промишлени имоти. Съответно, по искане на някои от собствениците се е наложило и преработки на ПУП (Подробен устройствен план). Проведени са няколкократни срещи през годините в Община Роман в присъствието на ръководството на общината, проектанти, технически служби. Проектите са съгласувани от всички държавни и общински органи. Проведени са преговори с всички собственици относно учредяване на правата и цените им. Към момента преговорите са приключени и остава да се учредят правата с няколко собственици.

На срещата Бойко Чавдаров и Румен Тодоров съобщиха на народните представители, че към момента процедурите по отчуждаване са приключили, документацията се подготвя от проектантската фирма и строителния надзор, като до края на януари предстои да бъде внесена в Община Роман с искане на разрешение за строеж. Според Чавдаров и Тодоров, до края на март трябва да приключи процедурата по разрешенията за строеж и след това да започнат същинските строителни дейности.

 
2018-01-16 10:12:46