Глад за строители мъчи 70 фирми

Глад за строители мъчи 70 фирми

Госпожо Филипова, какво мислите за провелата се дискусия за план-приема. Акцент бе нуждата за бизнеса от повече ученици, които да се обучават в професионални паралелки.

Трябва да помагаме на фирмите, осмелили се да развиват своя бизнес в нашия регион и очакваме разбиране по темата. Тук всичко се случва много трудно и тези, които са поели риска, осъществявайки своята дейност в нашия регион, трябва да бъдат подкрепяни. В момента ние обричаме всички фирми, защото нямаме кадри, които да работят за тях и трябва да сме съсредоточени в тази посока. Едно от решенията е повече ученици да се обучават в професионални направления.

Колко сериозен е проблемът с липсата на кадри за бизнеса?

„Нещата са трагични. 70 строителни фирми търсят работници. Няма как да подготвим такива, само като ги запишем на няколко курса. Нужни са ни кадри завършили професионално образование. Именно затова очакваме разбиране по темата. Фирмите са тези, които осигуряват данъчната основа на всяка държава. Бизнесът плаща. За да има администрация, за да има публичен сектор, включително образование, то трябва да са постъпили данъци. За регион като нашия, в който всичко се случва много трудно трябва да работим в посока увеличаване броя на учениците, завършили професионално образование.

Не са ли нужни и кадри, които да се обучават в профилирани паралелки. Не оставяме ли езиците на заден план?

Младежите, завършили което и да е училище, винаги могат да продължат висшето си образование в друго направление. Завършеното професионално обучение обаче, винаги може да е от полза и е една гаранция за бъдещата реализация на хората. Примерите са много. Езици се изучават във всяко училище, особено английският - който желае, ще го научи, в което и училище да се обучава.
2018-01-12 15:48:43