Съветник натиска за обновяване на храмове

Съветник натиска за обновяване на храмове

Да бъде извършен ремонт на църквата във врачанското село Девене. Освен външната фасада, цялостно трябва да бъде подменен и покрива на храма. Средствата за дейностите пък трябва да бъдат заложени в Бюджет 2018. Това предложение е отправил към врачанския кмет Калин Каменов зам. председателя на Общинския съвет Владислава Лакова. Препоръките касаят тазгодишната финансова рамка.

„Уважаеми господин Каменов, сградата на църквата в с. Девене е знакова за жителите на селото. Масивна и в сравнително добро запазено състояние. Необходимо е обаче да се извърши ремонт на покрив, фасада и др. Жителите на селото силно се надяват, че Вие, като кмет и Общинския съвет, ще предвидят средства за ремонт през 2018 година.”, аргументира се зам. парламентарният шеф.

Владислава Лакова е категорична, че в Бюджет 2018 трябва да бъдат предвидени средства за завършването на параклиса във врачанския квартал Бистрец.

„На публичното обсъждане на проект на бюджет 2016 и Бюджет 2017, предложих предвиждане на средства за довършването му. През 2017 г., беше утвърдена сума за тази цел, но вероятно недостатъчна за цялостно завършване на параклиса. Предлагам в  бюджет 2018 г. на община Враца, да предложите необходимите средства, които да бъдат утвърдени.”, допълва зам. председателят на Общинския съвет във Враца.
2018-01-12 15:18:18