Отпускат 800 хил. лв. за социални услуги

Наливат над 800 хил. лв. в община Враца

Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“, на стойност 815 049,67 лв. Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обхватът на социалните услуги ще се разшири чрез извършване на ремонт и обзавеждане на сгради за създаване на новите социални услуги: Преходно жилище за деца, чийто капацитет е 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, както и изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места. 

Предстои да бъде подписан и втори договор за изграждане на още две социални услуги, които включват Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и Център за обществена подкрепа, чиято стойност е 751 499, 99 лв.

Общата стойност на двата договора е 1 566 549, 66 лв. По този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на Община Враца 100% безвъзмездна финансова помощ за изграждането на общо 5 социални слуги на територията на общината. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020.
2018-01-05 16:04:54