Промениха концесионния договор за находището „Лиляче”

Промениха концесионния договор за находището „Лиляче”

С 15 години се удължават концесионните договори за добив от находищата „Лиляче” в област Враца и „Златна Панега“, област Ловеч. Искането за промяна е на концесионерите - „Холсим България“ АД  и „Златна Панега цимент“ АД. Мотивът и на двете дружества е наличието на оставащи запаси в находищата, които биха останали неиззети.

И двата концесионни договора са сключени през 1997 г., като от „Златна Панега“ се добиват варовик и мергел, а от „Лиляче“ – варовици. С одобрените днес изменения в концесионните договори Министерски съвет променя и начина на формиране на концесионните плащания като го привежда в съответствие с нормативната уредба, приета през 2007 г.
2017-12-20 13:31:56