Нов ултразвуков апарат получи МБАЛ „Христо Ботев”

Нов ултразвуков апарат получи МБАЛ „Христо Ботев”

Нов 2D ултразвуков апарат получи Акушеро - гинекологично отделение на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца. Той е предоставен от Министерство на здравеопазването във връзка с изпълнение на договор за доставка на медицинско оборудване по проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи”, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Новият апарат е от най-висок клас, с цветен дисплей и възможност за допълнително монтиране на 4D трансдюсер. Предвидено е и специализирано обучение на лекарите, които ще работят с ултразвуковия апарат. Днес той бе доставен в МБАЛ „Христо Ботев” – Враца и веднага е приведен в експлоатация. 


1


2017-12-08 16:30:56