Успешна реализация на програма „Работа“

Успешна реализация на програма „Работа“

Национална програма "Работа" стартира пилотно в общините Борован, Криводол и Хайредин, които са с равнище на безработица над средното за областта. Назначените по програмата са общо 275 лица, като 136 са наети в община Хайредин, 76 в община Криводол и 63 в община Борован. Данните бяха представени по време на заседание на областния съвет за развитие на Област Враца. По време на него представители на населените места оцениха социалните ефекти и ползите от изпълнението на програмата. „Важно е за всички нас, от малките общини, че програмата осигурява заетост на трайно безработни лица и ги мотивира за възобновяване на трудовите им навици“, заяви заместник – кметът на община Борован.

 

 
2017-12-01 13:32:37