10 паралелки в надпревара за „Клас на годината“

10 паралелки в надпревара за „Клас на годината“

Емблематичният конкурс „Клас на годината“ – 2017/ 2018 година обяви местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица. В продължение на цяла учебна година ученици, учители и родители ще полагат съвместни усилия за: свеждане до минимум на неизвинените отсъствия, мотивиране на децата към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност, включване в нови инициативи и идеи, повишаване на мотивацията за учене, развиване на ученическото самоуправление и формиране на интерес към училищния живот. За да си победител в конкурса се изисква висок училищен успех на класа, много постижения в спорта, науката и изкуството, участия и призови места в състезания и олимпиади, отличия в конкурси и фестивали и работа по проекти и в полза на обществото.

 

 
2017-11-13 11:13:35