Община Борован опроверга слухове за опасен язовир

Община Борован опроверга слухове за опасен язовир

Oбщина Борован излезе с публична позиция по повод разработки в местни и национални медии, според които местният язовир „Езерска падина“ представлява заплаха за местното население. От местната управа обясниха, че комисия е инспектирала преди по-малко от месец съоръжението до село Малорад и е установила, че нивото му е около „кота мъртъв обем“. Освен това на язовира е монтиран сифон, с помощта на който се понижава водното ниво при необходимост. Освен това Община Борован разполага с работен и одобрен по ЗУТ проект за реконструкция и ремонт на язовирната стена и съоръженията към нея. По техническата документация е установено, че е налице авариен план за действие при аварийни и екстремни ситуации, съгласуван със съседните общини и отговорните институции. Предстои осигуряване на финансиране на дейностите по възстановяването и експлоатационната сигурност на язовирната стена по програма „Околна среда“. „Язовирът „Езерска падина“ е под постоянно наблюдение от служител на Общинска администрация Борован и кмета на кметство Малорад. Язовирът не е пълен, както се твърди. Поставеният сифон в момента не функционира, поради възникналата необходимост Община Хайредин контролирано да понижава нивото на язовир „Бързина“, който е каскадно свързан с язовир „Езерска падина“. Не следва опасност за населението на село Малорад. Контролираното понижаване на водните нива на язовирите в община Борован винаги е съгласувано със институциите и съседните общини.“, казват още от местната управа.
2017-11-06 15:30:20