Създадоха „Младежки общински съвет-Берковица“

Създадоха „Младежки общински съвет-Берковица“

 

Създадоха неформално обединение на ученици от учебните заведения в гр. Берковица с наименованието “Младежки общински съвет – Берковица”. В състава му влизат по двама ученика от четирите основни училища и по четири – от гимназиите. За председател бе избрана Даяна Данаилова Йорданова – ученичка от 11 а клас на ЛПГ.
Младежите взеха решение  да се създаде Младежки клуб и на следващото свое заседание, което ще се проведе на 10.11.2017 г., ще обсъждат подробностите по този въпрос.
Създаването на “Младежки общински съвет – Берковица” е израз на стремежа на ръководството на Общината за сътрудничество, координация и взаимодействие между учениците от берковските училища, всички млади хора в Община Берковица и Общинска администрация.

 

 

 
2017-10-26 14:32:51