Ученици от Роман показаха знанията си за Георги Сава Раковски

Ученици от Роман показаха знанията си за Георги Сава Раковски

Мултимедиен урок се проведе в НЧ „Христо Ботев-1907“ град Роман. В него взеха участие ученици от 11 клас с преподавател Павлинка Станева. Поводът бе отбелязването на 150 години от смъртта на Георги Сава Раковски- основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождаването на България, революционен демократ, публицист, журналист, историк и етнограф. Ученичките Бианка Пламенова и Вероника Петкова представиха собствена презентация по темата.
2017-10-24 11:35:04