Обсъдиха проблемите в образованието на среща в Берковица

Обсъдиха проблемите в образованието на среща в Берковица

С учители и директори на училища и детски градини от Община Берковица се срещна народният представител Ирена Анастасова. Тя  е член на комисията по образование и наука в 44-то НС. Идеята е да се чуят хората в общините и малките населени места и посредством срещи с тях да се създаде цялостна картина на образователния процес и неговите проблеми в детайлен анализ, съдържащ насоки за създаване на благоприятна училищна и образователна среда за децата и техните учители.

Срещата бе открита от кмета инж. Милчо Доцов с думите: „Берковица е била, е и ще бъде духовен и културен център на Северозапада. Нашата история в образованието, културата и духовността е славна и велика. Имаме две гимназии с над 100 годишна история.“ Инж. Доцов призова участниците в срещата да използват присъствието на народните представители, за да дискутират с тях актуалните въпроси в сферата на образованието, които ги вълнуват.

В хода на срещата Ирена Анастасова открои основните проблеми, с които са запознати и се опитват да решат в качеството си на народни представители и на членове на Комисията по образование и наука към Народното събрание. Безспорно българските училища се нуждаят от промени в законите и наредбите, които регламентират образователния процес у нас. Трябва да се намали и административната тежест за сметка на учебната и възпитателна дейност, в която акцент са децата.

В рамките на дискусията се откроиха няколко основни акцента. На първо място – тежкото учебно съдържание, несъобразено с възрастовите особености на децата. Второ – застаряващото учителско съсловие и липса на мотивация сред младите. И на трето място  – несъответстващата материална база и сграден фонд, в които учат децата ни.

Д-р Илиян Тимчев, народният представител от Берковица, дискутира с учителското съсловие актуалните въпроси свързани с училищното здравеопазване, иновациите в училищата и цялостния ефект в работата на учебните заведения от новия закон. Срещата завърши с коментари за дуалното обучение, за ролята на работодателите в учебния процес и как те да бъдат привлечени като партньори на училищата. Народният представител Атанас Костадинов подчерта, че образованието е функция от социално-икономическото развитие и колко важна е ролята на държавата.

Обобщението на тенденциите и проблемите в образователния процес ще бъде направено от експерти и ще бъде представено в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители.

 
2017-10-10 13:26:06