Осигуриха заетост на 103 безработни лица

Осигуриха заетост на 103 безработни лица

103 – ма работника започнаха  работа на територията на Община Борован по НП  “Работа“ и Европейска програма - Процедура "Обучения и заетост за младите хора"

По  НП “Работа“   през  септември  бяха назначени  общо 63 лица на 8 часов работен ден.    В рамките на програмата са осигурени работни места за 5- те села на територията на община Борован, а именно: с .Борован: 5 лица – работник поддържане на гробищни паркове, 8 – лица поддръжка на пътища, 3 лица – общ работник поддръжка на речни корита и 1- лице поддръжка на спортни съоръжения  и стадион. В село Малорад за назначени 10 лица. Те ще бъдат ангажирани с поддържане на гробищни паркове, на пътища и общи работници за поддръжка на речни корита. В Добролево 5 лица ще поддържат гробищните паркове, а 7 пътищата. В Нивянин 5 човека ще се занимават с поддържане на гробищния парк и 3-ма с почистване на речните корита. В с. Сираково са наети 5- лица - – работник поддържане на пътища.

Работниците са назначени на 8 часов работен ден и с продължителност на договора  до 31.12.2017г.

Дейностите който ще извършават наетите по програмата са: Работник поддръжка на пътищата – почистване на пътища, улици и тротоарни пространства от трева, битови отпадъци, кастрене на дървета и храсти.

Работник поддръжка на гробищни паркове – текуща поддръжка на гробищни паркове и изкопаване на гробове

Общ работник – ръчно почистване,   косене и тесане на бурени и храстовидна растителност , кастрене и сечене на дървета, събиране на битови  отпадъци по поречието на реките.

От  10  октомври 2017 година по  Европейска Програма“ Обучение и заетост на младите хора“ етап 2,  ще започнат работа общо 40 лица на възраст до 29 години на 8 часов работен ден на длъжност „общ работник“. Лицата ще бъдат назначени за период от 6 месеца  до 10.04.2018 година. Общо 40 лица са разпределение в селата на територията на общината, както следва: с. Борован – 8  лица;  с.Малорад – 15 лица; с.Добролево -11 лица; с.Нивянин  - 4 лица и с. Сираково – 2 лица

 
2017-10-10 10:29:52