Почистиха и обезопасиха язовир Мишковец

Почистиха и обезопасиха язовир Мишковец

Във връзка с очакваните валежи и наближаващия зимен сезон Община Берковица извършва превантивни дейности по поддръжката на язовир Мишковец, които включват: почистване на сухия откос, почистване на мокрия откос и почистване на стената. Нивото на язовира е понижено до мъртъв обем.  Община Берковица продължава да осъществява периодичен мониторинг на състоянието на язовира.
2017-10-09 10:25:36