Сформираха 6 маломерни паралелки в Община Берковица

Сформираха 6 маломерни паралелки в Община Берковица

 

Няколко маломерни паралелки ще има през настоящата учебна година в Община Берковица. Те бяха утвърдени по време на извънредно заседание на местните общински съветници, провело се на 18 септември. По време на него бе разгледана докладна, относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната  2017/2018 година в Община Берковица.  Със свое решение Общински съвет утвърди за настоящата учебна година маломерни паралелки в 6 училища. Това са Първо основно училище „Никола Вапцаров“; Второ основно училище „Хр. Смирненски”; Трето основно училище „Иван Вазов“; Профилирана гимназия „Д-р Ив. Панов“; Лесотехническа професионална гимназия и в ОУ „Г. С. Раковски“, село Бързия. На извънредното заседание присъстваха 14 общински съветници.

 

 




2017-09-19 09:49:39