Ново двайсе! Фирма се отказа да упражнява строителен надзор във Враца

Ново двайсе! Фирма се отказа да извършва енергийната ефективност във Враца

Столичната фирма ДЗЗД „Надзор Враца ОПРР 2017” няма да упражнява строителен надзор при санирането на многофамилни жилищни сгради в град Враца по проект 1. Представителят на обединението Георги Петров е отказал да подпише договор с кметския екип за изпълнение на същинските дейности. Мотивът за бития отказ е, че фирмата не е в състояние да извърши строителния надзор по време на енергийната ефективност на сградите по обявената обществена поръчка.

Това провокира врачанския градоначалник Калин Каменов да вземе ново решение по казуса. След преглеждане на документацията и запознаване с мотивите на отказалото се обединение е станало ясно, че мястото на отказалата се фирма ще бъде заето от класирания на второ място участник „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД от София. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.

 

 
2017-09-12 13:54:24