Увеличиха имотите за управление на врачанския губернатор

 Увеличиха имотите за управление на врачанския губернатор

Северозападното държавно предприятие слага ръка на бивш животновъден комплекс във Враца и помпената станция към него. Това стана факт с решение на правителството. Досега обектите са стопанисвани от Министерството на правосъдието, но са отнети от ведомството поради отпаднала необходимост.  

Останалата част от имотите ще преминат в управление на областния управител на Враца Малина Николова, като придобиват статут на частна държавна собственост.

 
2017-09-07 15:04:13