Нови социални услуги за 815 000 лв. планира управата на Враца

Нови социални услуги за 815 000 лв. планира управата на Враца

Финансиране на проектно предложение „Нова възможност за деца и младежи в община Враца“ поиска местната управа по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Исканите средства са в размер на 815 хил. лв. С тях се предвижда създаване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността.

Дейностите по проекта включват изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ), с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Преходно жилище за деца от 15- до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст (НЖ), с капацитет 6 места. Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище-деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище–лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.

С изпълнението на проекта, Община Враца ще разшири обхвата на предлаганите социални услуги, които да заменят институционалния модел на грижа за деца, с грижа близка до семейната среда. Чрез изграждането на ЦНСТ ще се създаде възможност за пълноценно израстване и развитие на лицата, част от целевата група. Основен акцент при създаването на Преходно и Наблюдавано жилище е възможността за осигуряване на успешна социална интеграция, чрез водене на независим начин на живот. В Преходното жилище ще бъде предоставена подкрепа на децата и младежите, напускащи специализирана институция, докато в Наблюдавано жилище такава ще бъде оказвана на пълнолетни лица.
2017-08-03 12:12:29