“Яйца и птици” пусна две нови халета

“Яйца и птици” пусна две нови халета

Водещият производител на яйца в Северна България “Яйца и птици” АД пусна две нови халета. В тях вече се отглеждат 36 000 пилета. Инвестицията е в размер на над 900 000 лв. Тя се осъществява по спечелен от дружеството проект по ПРСР по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. По него са обновени две птицевъдни халета за подрастващи стокови носачки.

“Инвестицията ни беше много необходима, тъй като центровете бяха морални остарели, а оборудването от 1985 г., съобщи прокуристът на мизийската фирма д-р Вичко Вичев. С извършените строително-ремонтни работи те бяха реновирани и обзаведени с ново немско оборудване. То осигурява автоматизирано хранене и модерна вентилация с контрол на микроклимата за подрастващите пилета, което е особено важно за тяхното развитие. За обслужване на новите центрове бяха назначени и двама нови работници. 
2017-08-02 06:37:21