Данъчни погват търговските обекти

Данъчни погват търговските обекти

Двама инспектори по приходите от офиса на НАП – Враца са командировани в морските курорти. Проверките ще продължат до края на туристическия сезон, като основен акцент е отчитането на оборотите и издаване на касови бележки. Данъчни инспектори следят и за движението на рискови стоки, включително алкохол и тютюневи изделия. Контролът  се осъществява от органите по приходите чрез извършване на контролни покупки, съпоставка на касовата наличност с отчетените обороти, проследяване на  плащанията и отразяването им в касовата книга на обектите. Установените при проверките обороти от продажби се съпоставят с данните получени в НАП чрез дистанционната връзка на фискалните устройства. За пръв път през тази година неиздаването на касови бележки се санкционира освен с глоба и със запечатване на обекта, като до момента мярката е приложена спрямо 1200 търговци, допълват от НАП.

Миналата година врачански инспектори по време на лятната кампания провериха близо 100 обекта. На територията на област Враца също се извършват проверки на търговски обекти, включително и на ротационен принцип. През първото полугодие са извършени общо 252 оперативни проверки, от които 16 съвместно с други контролни органи, останалите са свързани с наблюдения на търговски обекти и със селектирани задължени лица. Съставени са 96 акта за установяване на нарушения, основно по Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, като най-често се установява неиздаване на касова бележка.  На 17 търговски обекти е разпоредено запечатване.

От НАП - Враца приканват собствениците на търговски обекти да издават касови бележки и да спазват данъчното и осигурително законодателство, за да не се стига до санкции.

„Информацията в групата във „Фейсбук“ няма да помогне на търговците при съпоставката на наличните пари в касата с отчетените на касовия апарат. Най-сигурният начин за предпазване от санкция е отчитането на оборота при всяка продажба“, коментира Васил Панов, директор на дирекция „Контрол“ в НАП.

Сигнали за неиздаване на касови бележки и данъчни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или по електронна поща на infocenter@nra.bg.   
2017-07-20 14:15:22