Отнемат язовир от концесионер, не изпълнява задълженията си

Отнемат язовир от концесионер, не изпълнява задълженията си

Концесионер, стопанисващ язовир „Кираджията”, намиращ се в землището на с. Баница е на път да остане без водоемът си. Очаква се в началото на следващата седмица договорът между фирма „Варовик” ЕООД, представлявана от Лъчезар Божинов и община Враца да бъде прекратен. Това обаче ще стане факт с решение на местния парламент. Предложение за разтрогването на контракта между двете страни е внесено в Общинския съвет от градоначалника Калин Каменов.

Основният мотив за прекратяването на договора е поради неизпълнение от страна на концесионера Лъчезар Божинов на инвестиционната програма, залегнала в договора и неплащане на дължимите такси за стопанисването на язовира. За неспазването на договора Божинов е уведомяван многократно с писма от страна на община Враца. Въпреки това концесионерът не е предприел каквито и да било действия за погасяването на дължимата сума.

 

 
2017-07-19 13:57:11