Владимир Уручев - посланик на “Switch on Europe”

 Владимир Уручев - посланик на “Switch on Europe”

Владимир Уручев бе гост-лектор на кръгла маса в Европейския парламент, посветена на обучението по предприемачество в Европа. Домакините на инициативата от Джуниър Ачийвмънт Европа споделиха напредъка по ръководения от тях международен проект (EE-HUB) по програма COSME за създаване на паневропейска платформа по предприемачество в съответствие с приоритетите на  Плана за действие "Предприемачество 2020". Ключова инициатива в него е кампанията „Switch on Europe“, чиято цел е да фокусира вниманието на европейските граждани, институции и вземащите решения на национално и европейско ниво, върху значимостта от развитието на предприемачески умения в младите хора.

Каролин Дженър, Изпълнителен директор на JAEurope, представи данните на европейско ниво за съществуването на обучение по предприемачество в Европа. Тя отбеляза, че от 38 образователни системи, участващи в програма Еразъм +, едва 11 държави прилагат стратегии за обучение по предприемачество (по данни от мрежата Eurydice). Съгласно изследване на Евробарометър от 2012 г. едва 1 от всеки 4 ученици е участвал в дейност, свързана с предприемачество, а 75 % от учителите споделят, че не получават признание за прилагане на иновативни практики в обучението. В тази връзка Каролин Дженър сподели, че целта на проекта ЕЕ- Hub към 2030 г. е поне 25 % от гимназистите да участват в програми по предприемачество.

Тя благодари за ползотворното сътрудничество с Европейския парламент в лицето на евродепутатите, подкрепящи кампанията „SwitchonEurope“ и приветства Владимир Уручев като нов посланик на SwitchonEurope за България. Като символичен жест и за да отбележат официалния старт на кампанията, домакините активираха интерактивна карта на Европа с  включени "светлини", в символ на признание към лицата, ангажирани с обучението по предприемачество в Европа.

На свой ред, Владимир Уручев запозна гостите с двата съвместни проекта, по които работи с Джуниър Ачийвмънт България, Министерство на земеделието и храните и Националната служба за съвети в земеделието: „Предприемачи на бъдещето“ (за учениците от среден курс на обучение в 5 областни града - Враца, Видин, Монтана, Перник и Смолян) и „Агропредприемачи на бъдещето“ (за студентите с аграрна насоченост от АУ Пловдив и Лесотехнически университет София).

Каролин Дженър поздрави Владимир Уручев за приноса му в развитието на предприемаческата култура сред българските ученици и студенти, особено по темите, свързани с новите предизвикателства пред човечеството. Клаудия Фуско, началник отдел в Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК, също приветства инициативите на Владимир Уручев и Джуниър Ачийвмънт България за развитие на зелено предприемачество и устойчиви бизнес модели, вкл. в сферата на кръговата икономика и професиите на бъдещето.

 

В заключение, Владимир Уручев сподели с убеждение, че „SwitchonEurope“ е проект за оползотворяване на енергията на младите хора, които са нашият най-голям европейски ресурс.
2017-05-09 09:37:40