Окончателно! Ценко Чоков остава кмет на Галиче

Окончателно! Ценко Чоков остава кмет на Галиче

Ценко Чоков ще продължи да е кмет на село Галиче. Това реши преди минути на свое заседание Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина. С 9 гласа „за” и 2 „против” присъстващите всички 11 членове на ОИК не дадоха съгласието си за прекратяването на правомощията на селския управник. Това съобщи за „Враца днес” председателя на Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина Цветелина Андровска. Така въпреки препоръката на Централната избирателна комисия Чоков да бъде отстранен от високия пост, тъй като не е в състояние да изпълнява задълженията си от дълго време не станаха факт. Основният мотив на Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина е, че управникът на Галиче е ползвал платен годишен отпуск.

„Общинска избирателна комисия Бяла Слатина смята, че настоящия случай не попада в нито една от хипотезите, изброени в чл.42, ал.1 от ЗМСМА. Мнението на ОИК Бяла Слатина, че смесването на две основания и съпоставката на различни срокове е незаконосъобразно. Законодателят е определил изчерпателно случаите, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на кметовете и тълкуването на тези разпоредби и разширяването на обхвата им е неправилен и не е в правомощията на Общинската избирателна комисия. В чл.42, ал.1, т.2 от ЗМСМА изрично е посочено, че трайната фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията трябва да се дължи на заболяване. В настоящия случай няма такива предпоставки.”, заяви председателят на Общинската избирателна комисия Цветелина Андровска.

Решението на ОИК в Бяла Слатина обаче не е окончателно. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административния съд във Враца.

 

 
2017-05-03 14:51:35