Ремонтират пътя Криводол-Бойчиновци

Ремонтират пътя Криводол-Бойчиновци

Започва ремонт на пътното трасе, което свързва общините Криводол и Бойчиновци през селата Ракево, Добруша, Градешница, Граница и Громшин. Предвидената стойност на строителните работи е 416 660 лв.

Основните предвидени дейности се изразяват в полагане на 1 пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и ширина на настилката съответстваща на съществуващата, но не по - малка от 6 м. Целта е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на участъка с оглед осигуряване безопасността на движението. Предвидените ремонти работи трябва да приключат за 180 календарни дни /3 месеца/.

Паралелно Община Бойчиновци обяви публичен конкурс за избор на строител за ремонт на общински улици. Предвиждат се рехабилитация на пътища и отсечки в 5 села. Процедурата е разделена на 2 обособени позиции.
2017-04-07 14:12:27