»ван јспарухов: Ѕолката ми е —еверозапада и ще работ€ за възраждането му

»ван јспарухов: Ѕолката ми е —еверозапада и ще работ€ за възраждането му

Ѕолката ми е —еверозапада и н€ма да престана да работ€ за неговото възраждане, за€ви »ван јспарухов, водач на листата на коалици€ "јЅ¬- ƒвижение 21" за ¬рачански избирателен район на предизборен митинг-концерт в Ѕ€ла —латина.

“ой припомни, че други дълго време са се упражн€вали върху съдбините на този край и неговите хора. "—игурно ви направиха пътищата, оправиха ви икономиката, разкриха работни места- защо не ги попитате сега какво от обещаното се случи", каза »ван јспарухов и подчерта, че тр€бва да се сложи край на тези опити. —поред него тр€бва да се върне държавни€т ресурс в общините, за да станат силни и стабилни.

ќбластните администрации не тр€бва да бъдат кафези за нереализирани партийни кадри, а да управл€ват областта, да се грижат за реда и да защитават населението от бедстви€. "»скам да има силни региони! ¬ Ѕългари€ н€ма бедни райони, т€ има най-гол€мото богатство- хора, които искат да се труд€т, но тр€бва да има къде", за€ви »ван јспарухов. “ой допълни, че ако бъде избран за народен представител в 44-и€ парламент, ще се бори за силни региони, които могат да развиват собствена икономика. ¬одачът на листата, който има зад гърба си три мандата като кмет на община ћездра и е бивш заместник-министър на регионалното развитие, изрази убеждение ,че чрез регионалната икономика ще възстановим гръбнака и на националната икономика. "—амо с децентрализирани и финансово стабилни общини, мощни области и силни региони ще възстановим Ѕългари€", подчерта той.

Ќе съм виждала човек, който да милее така за сво€ край и при вс€ка среща вс€ка негова втора дума да е за проблемите на —еверозапада- пътища, инфраструктура, работни места, каза заместник-председател€т на парти€ јЅ¬ ћари€на “одорова. “€ подкрепи »ван јспарухов и кандидатите от листата на коалици€та, които б€ха представени пред събралите се симпатизанти на централни€ площад в Ѕ€ла —латина. “€ допълни, че такива малки градчета могат да се възстанов€т, когато младите хора се върнат от чужбина и се опитат да прав€т бизнес в родни€ си град, където е по трудно да възстанов€ваш разрушеното през последните 27 години. «атова т€ подкреп€ и в€рва на младежи като Ѕорислав ѕопов, общински съветник в Ѕ€ла —латина, който е кандидат за депутат в листата на коалици€та под номер шест и който се е върнал от гурбет в јнгли€, за да направи сво€ малък бизнес в родни€ си град и да помага на хората. Д¬ърнах се, за да помогна на моето семейство, на моите при€тели. Ќо см€там, че това не е достатъчно. ¬ключих се в политиката, защото само така може да се помогне на повече хора. »скам да върна в€рата на обикновени€ човек в държавата. Ѕъдете сигурни, че ще работим неуморно и ще бъдем коректив във властта!У, за€ви кандидатът за народен представител Ѕорислав ѕопов.

»скам такива региони, в които младите хора да се връщат, да имат работа и да има бъдеще за децата им, за€ви и заместник-председател€т на јЅ¬ ћарин  иров. “ой каза, че »ван јспарухов е човекът, от който продължава да се учи, че не правосъдието, не отбраната, не вътрешната сигурност са най-важното нещо, а да имаме силни и здрави региони, които могат да се самоиздържат и общини с реално местно самоуправление. ћариана “одорова и ћарин  иров призоваха присъстващите да гласуват с бюлетина номер 8, за да подкреп€т листата с кандидати, които съчетават енерги€та и вол€та за пром€на на младите с опита и умението на хората, които все още искат да се случи нещо добро.

ѕредизборни€т митинг завърши с концерт на Ќиколина „акърдъкова, Ќеврокопски€ танцов състав и ѕредставителни€ ансамбъл "ћездра".

 оалици€ ДјЅ¬-ƒвижение 21У† е с номер 8 в бюлетината.

 упуването и продаването на гласове е престъпление!


сн.1
сн. 2
сн. 3


2017-03-21 09:18:36