Софийско дружество ще доставя материали за осветлението във Враца

Софийско дружество ще доставя материали за осветлението във Враца

Столичната фирма „Ел Енерджи 03” ще доставя материали за уличното осветление на територията на община Враца. Дружеството бе избрано след проведена обществена поръчка. В надпреварата освен софийската фирма, документите си за участие бяха подали още 4 дружества от Варна и Пловдив. Официалната справка показва, че в процедурата документите си са подали и „ТМТ – Елком”, „Рив Комерс”, „2Р България” и „Елсим” ООД. След щателно разглеждане на документите комисията към общинската администрация във Враца е класирала на първо място столичната фирма „Ел Енерджи 03”. Мотивът на експертите е, че дружеството е предложило най-изгодна оферта за извършването на процедурата.

Припомняме, че преди близо месец общинската администрация във Враца обяви публична поръчка за доставка на материали за уличното осветление на територията на общината. Процедурата включва доставка на материали за превантивно и аварийно поддържане на съществуващото улично и парково осветление. Общата прогнозна стойност е 41 666.66 лева без ДДС.

Проблемът с уличното осветление на територията е от години. Въпреки многократните сигнали от страна на кметовете на останалите населени места в общината до реално решаване на проблема така и не се стигна.

 

 

 
2017-03-09 14:03:50