Синя стая и специализиран център борят детската престъпност

Синя стая и специализиран център борят детската престъпност

Нов Център за правата на детето ще отвори врати във Враца, съобщи зам.-кметът по образованието Петя Долапчиева. Звеното ще има за цел да работи превантивно и последващо с деца, склонни да нарушават закона. Подобни центрове има само в 4 български общини – София. Русе, Пазарджик и сега – Враца. Отварянето на звеното се финансира изцяло по проект, а Община Враца е предоставила помещение за функционирането му в Общинския социален комплекс, обясни Долапчиева. Тя обясни, че в новия център ще работят двама социални работници. Звеното ще работи с договор за 2 години, а при положителни резултати в работата функционирането му ще продължи още.

Междувременно общинската управа заяви, че успоредно в града ще се отвори и Синя стая. Министерство на правосъдието е одобрило проекта на Община Враца и ще предостави помещение в бившата детска градина до Езиковата гимназия, което да се оборудва за целта.

„Смятам, че с координация между новия център и новата Синя стая ще осъществим траен превантивен ефекти върху противообществените прояви на децата.

 

 




2017-02-13 13:17:35