Фирма „Метизи” АД търси да назначи

ЕЛЕКТРОШЛОСЕР

Фирма „Метизи” АД търси да назначи електрошлосер на постоянен трудов договор, отговарящ на следните изисквания:
- завършено средно специално образование /силни токове/;

-специални изисквания   - най-малко  трета група по ел.безопасност, сръчност и прецизност.

- трудов стаж по специалността -  минимум три години
Допълнителни умения
- Технически, организаторски, мотивация, предприемчивост, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип


ЗАПЛАЩАНЕ: 700 лв  плюс бонус
Молбите и актуално СV се приемат на адрес : гр. Роман, обл. Враца, Индустриална зона

Ел. адрес: ts.office@metizi-co.com

За повече информация: GSM 0885703106;тел. 09123/2525ЕНЕРГЕТИК

 

Фирма „Метизи” АД търси да назначи енергетик на постоянен трудов договор, отговарящ на следните изисквания:
- завършено средно специално образование /силни токове/;

- специални изисквания   - пета квалификационна група по ел.безопасност, сръчност и прецизност.

- трудов стаж по специалността -  минимум пет  години

Допълнителни умения
- Технически, организаторски, мотивация, предприемчивост, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип


ЗАПЛАЩАНЕ: 1200 лв  плюс бонус
Молбите и актуално СV се приемат на адрес: гр. Роман, обл. Враца, Индустриална зона

Ел. адрес: ts.office@metizi-co.com

За повече информация: GSM 0885703106; тел. 09123/2525

 

 
2017-01-30 21:02:34