Бойчиновци с балансиран бюджет за 2017 г.

Бойчиновци с балансиран бюджет за 2017 г.

Балансиран и реалистичен общински бюджет приеха съветниците в Бойчиновци. Местният парламент гласува с пълно мнозинство годишната план-сметка.

„Бюджетът е съобразен с целите и приоритетите на общината при спазване на основните принципи за съставянето на бюджет”, коментираха от местната управа. Разработени са прогнози, сключени дългосрочни договори. Извършен е и преглед на постигнатите нива на постъпленията от местни данъци, такси, услуги, наеми и други общински приходи и е направена прогноза за собствени приходи в бюджета.

„На база подадени заявки за капиталови разходи от кметовете и кметските наместници на населените места са направени разчети за необходимите разходи и инвестиционните обекти са включени в поименния списък за капиталови разходи”, казаха още от общинската администрация.
2017-01-30 14:07:22