Община зове граждани да си платят данъците

Община зове граждани да си платят данъците

Община Враца напомня на гражданите и фирмите за изтичащ, в края на месец октомври, срок за последна безлихвена вноска на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2016 година.

Плащането може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца, ул. „Петропавловска” № 43, етаж 3, Паричен салон, или по банков път по IBAN BG12STSA93008413872800, BIC STSABGSF, Банка ДСК ЕАД – ФЦ Враца, вид плащане: за Патентен данък – 441400; за Данък върху превозни средства – 442300; за Данък върху недвижими имоти – 442100; за Такса за битови отпадъци – 442400.
2016-10-18 09:41:04