Увеличават се висшистите без работа във Враца

Увеличават се висшистите без работа във Враца

Нараства броят на регистрираните безработни лица с висше образовние във Враца, съобщиха днес от бюрото по труда. В процентно отношение висшистите на борсата са се увеличили с 1.26 % през юли. Паралелно се запазва тенденцията към намаляване  броя на регистрираните безработни лица с основно и по-ниско образование. Те са с 1.60 % по-малко от предходния месец, констатират трудовите експерти. Намалели са и лицата със средно образование. Там отливът е с 2,02 %.

В момента в бюрото по труда  във Враца са регистрирани  484 души с висше образование, 1889 със средно и 1350 – с основно или по-ниско.

Слаб спад на безработицата регистрира врачанската трудова борса. Равнището през месец юли е 10,37%, което е 0,15 пункта по-малко в сравнение с предходния месец.
2016-08-23 13:40:08