Стягат забавачка за деца на общинари

Стягат забавачка за деца на общинари

Зелена светлина чака проект за изграждане на забавачка за децата на общинарите във Враца. Предложението ще се обсъди на предстоящата сесия на местния парламент. Идеята е общината да получи финансиране по „Красива България” по мярката „Занимални за деца на родители, работещи в администрация”. Целта е да се стимулират работещите в общината майки да се завръщат по-рано на работа след майчинство при гарантирани грижи за чедата им. Забавачката ще се намира в сградата на общината и ще се посещава от деца в две възрастови групи: от 3 до 6 и от 7 до 11-годишна възраст. Местните сенатори трябва да одобрят и заделеното за целта.

Дава съгласие обекта изграден по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата, като ангажиментът за поддръжката им е на собственика.
2016-07-22 14:22:59