“Ломско пиво” представи нов европейски проект

“Ломско пиво” представи нов европейски проект

Председателят на СД на “Ломско пиво” АД Димитър Чукарски и

изп. директор инж. Красимира Владимирова представиха новия проект


На 24 февруари в “Ломско пиво” АД се проведе информацонен ден за представяне на стартиралия проект на компанията. Пивоварната е сред спечелилите проекти по схемата за “Подобряване на производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020 г. Той е с наименование “Подобряване на производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на “Ломско пиво” АД” и е на стойност близо 1.7 млн. лв., от тях 846 хил. лв. европари и 149 хил. лв. национално съфинансиране и още 751 хил. лв. - собствени средства. Дейностите по него са стартирали на23 декември и се очаква да приключат за една година.

Основните цели на проекта, дейностите, които ще бъдат изпълнени и очакваните резултати бяха представени от председателя на СД на “Ломско пиво” АД Димитър Чукарски. При реализацията на проекта ще бъде основно модернизирана линията за бутилиране на пиво в PET- бутилки. С новите машини за бутилиране, етикетиране и палетизиране на готова продукция ще се постигне пълна автоматизация на процесите, което ще доведе до подобряване на хигиената, повишаване на качеството и трайността на пивото.

Ще бъде закупено ново високотехнологично оборудване, което ще позволи увеличаване на производствения капацитет, разнообразяване на асортимента, подобряване на ефективността, а оттам и разширяване на пазарните позиции и увеличаване приходите от износ.

“Искам да подчертая задоволството си от факта, че за първи път пивоварната индустрия бе включена като допустим отрасъл в новата оперативна програма. Това ни даде възможност да разработим и спечелим този проект и да използваме европейски средства за модернизацията на фабриката. Възползвахме се и от преференцията, която е предвидена при точкуването по програмата за предприятия в Северозападна България. Това се оказа малко, но достатъчно предимство за нашия проект”, заяви още Димитър Чукарски.

“Основното, което ни предстои, е да подготвим тръжните процедури за доставка на предвидените машини и след доставката да ги пуснем в експлоатация”, съобщи изп.директор на “Ломско пиво” инж. Красимира Владимирова. Участниците в информационния ден разгледаха производствените мощности на пивоварната и машините, които ще бъдат заменени от новата линия, закупена по проекта.

 


На това място ще бъде разположена новата линия за бутилиране, етикетиране и палетизиране на готова продукция


2016-02-26 13:23:09