Отворено писмо

Отворено писмо

До Николай Иванов - кмет на Община Враца

До Инициативен комитет за издигане на Николай Иванов за кмет на Община Враца

До медиите в град Враца

 

Уважаеми г-н Иванов,

Обръщаме се към Вас и представителите на Инициативния комитет, който издига кандидатурата ви за кмет на Враца със следните въпроси:

1. Използвате ли герба на град Враца върху тениските на хората, които събират подписка за издигането Ви за кмет в центъра на град Враца?

2. Имате ли писмено разрешение от кмета на град Враца за ползване на герба?

3. Вие дал ли сте сам на себе си писмено разрешение за ползване на символите на града за лични политически цели?

Ето какво пише в Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца - Решение №460, Протокол №43 от 30.01.2007 год. и коригирано с Решение №325, Протокол №28 от 19.02.2009 г. са направени промени, които са отразени в настоящия правилник.

§1. /1/ Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община Враца за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.

 /2/ Гербът на община Враца може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Враца.

Според нас г-н Иванов, Вие използвате нерегламентирано публичен ресурс на Община Враца, като по този начин заблуждавате гражданите, че подписката, провеждана от вашия Инициативен комитет, е организирана от Община Враца. Ние от ПП ГЕРБ Враца смятаме че този стил на непрозрачно управление на публичните ресурси не трябва да бъде емблема на Община Враца и настояваме да дадете отговори пред съгражданите ни.

 

 

С уважение,

Петя Аврамова, Областен координатор на ПП ГЕРБ Враца
2015-09-12 09:35:33