»нж. Ћазаров: ”твърждаваме се като разпознаваема туристическа дестинаци€

»нж. Ћазаров: ”твърждаваме се като разпознаваема туристическа дестинаци€

Ћедена пързалка радва жители и гости на слънчев ¬ършец

»нж. Ћазаров - кмет на ќбщина ¬ършец


»нж. Ћазаров, какви инфраструктурни проекти изпълн€ва ќбщината през тази година?

“ази година доста проекти се случват и продължават. «авършихме проект за подм€на на уличното осветление в ц€лата община. ѕодменени са над 5 хил. осветителни тела. Ќово, модерно осветление, което според мен придава съвсем друг облик на курорта. ќсветена е централната градска част, както и парковата зона, което дава друго усещане, а и създава при€тна атмосфера на хората да се разхождат и в по-късните часове на ден€. —елата също са напълно осветени. —ъвсем скоро приключихме обекта, в кра€ на юни месец и се над€вам от тук нататък ефектът да се усеща с пълна сила. — реализирането на проекта усп€хме да проведем и обществена поръчка за доставка на електроенерги€. ¬ече имаме подписан договор с „≈«, с което редуцираме разходите по уличното осветление с 36 %. “ова още повече облекчава общината и повишава ефекта на инвестици€та.

ƒруг гол€м проект е асфалтирането на 4-класната пътна мрежа. Ќапълно се реконструира и реновира път€ с нова асфалтова настилка между селата √орно и ƒолно ќзирово и —опово - „еркаски - ƒраганица. “ова беше болна тема на много мандати преди мен. ѕът€т е много стар, строен е преди повече от 40 години, беше много компрометиран и в двете части във връзка с натоварването и на камиони, и на коли, и на дългогодишната експлоатаци€, кърпеше се почти вс€ка година, но за н€колко месеца се отвар€ха нови дупки. —ега вече жителите на селата безпроблемно ще могат да осъществ€т достъпа до домовете си. ќсвен това ще се увеличи посещаемостта в тези населени места, много хора ще се върнат да реновират имотите си и със сигурност селата се утвърждават като едно по-добро м€сто за живеене, с повече възможности.

ѕрез август месец завършваме и частичната пром€на на водопроводната мрежа в големите села. “ова също беше набол€л проблем. —лед дългогодишната експлоатаци€ имаше много аварии и проблеми. “ака че с реализирането на този проект доста овлад€хме положението и като инфраструктура, и като качество на водата, загубите са сведени до минимум, увеличи се и дебитът. ¬одопроводът е подменен ц€лостно в село √орно ќзирово и частично в най-компроментираните места - „еркаски, ƒраганица и —панчевци.

»мето на ¬ършец се свързва най-вече с туризма.  акво правите в тази посока?

”сили€та ни са насочени към подобр€ване на бизнес-средата и услови€та за развитие на туризма.

–аботим по един гол€м проект, с изключителна значимост за града ни - постро€ването на многофункционална спорта зала, ко€то се строи в непосредствена близост до стадиона. ѕроектът е много интересен, залата е многофункционална, за почти всички видове спорт - волейбол, хандбал, мини футбол, тенис на корт, като същевременно ще се ползва и за спортни състезани€, подготовка на отбори и др., плюс басейн. ѕрез л€тото две от страните ще бъдат отворени и той ще може да се ползва и като съоръжение. «алата е със 730 места. “ака че това е един от основните проекти, който ще придаде друга визи€ на курорта и друга насоченост на туризма. ќчакваме да приключим в средата на септември, към кра€ на програмни€ период. —трои се усилено, вече доста сме напреднали със строителството и имаме уверението, че наистина нещата ще се случат в срок. “ова е една придобивка в интерес на обществото, ко€то над€вам се, ще подобри доста туристически€ климат в града.

ќсвен минералната вода и красиви€т Ѕалкан, които са магнит за туристите, правим всичко възможно да реализираме и атракциони. Ќасочили сме идеите си в посока на това да се увеличат възможностите в града и хората да се забавл€ват през свободното си време, да прекарват при€тно във ¬ършец и да се връщат тук отново.

¬ момента реализираме трансграничен проект между две неправителствени организации като партньори и община ¬ършец, заедно с община ѕирот /—ърби€/, който тр€бва да завърши до кра€ на годината.  ато атракциони, свързани с развитие на туристическата дестинаци€ и увеличаване на туристическото портфолио, е изграждането на ледена пързалка, ко€то е целогодишна, и велоале€, ко€то ще бъде изградена от центъра на ¬ършец до центъра на кв. "«аноженеФ. ќфициално атракционната "леденаФ пързалка ще открием на 3 август. “€ се намира на общински паркинг, точно зад хотел ј“ј, на заво€ при кв. "«аноженеФ.

Ќаскоро бе ремонтирана емблематичната за ¬ършец »саева къща. –азкажете ни малко повече за не€.

»саевата къща в годините назад е била собственост на ќбщина ¬ършец. ћалко преди 1989 г. е предоставена за ползване на музе€ в ћонтана и става държавна собственост.

¬ последствие със «аповед на областни€ управител на област ћонтана, собствеността на сградата отново е предоставена на община ¬ършец.

 ъщата е с интересно строителство, във възрожденски стил, има обществена значимост и попул€рност на живели€ в не€ местен свещеник поп »сай, който е бил член на тайни€ революционен комитет и се е срещал с Ћевски. ѕървоначално взехме решение да направим покрива, за да € запазим във времето, но в последствие се роди иде€та да € реновираме изц€ло, като запазим уникални€ й възрожденски дух. —лед извършени€ основен ремонт и категоризирането й съгласно «акона за туризма, т€ ще се използва като къща за гости. ќбектът се стопанисва и поддържа от общинското предпри€тие "ќбщински дейности и туризъм - ¬ършецФ.

 ъщата за гости разполага с 8 стаи, 18 легла, има механа на долни€ етаж, отворена камина, гол€ма дървена тераса, барбекю на открито.

¬ село ƒолно ќзирово бе осветен преди седмици храм "—вети »ли€Ф. –азкрийте подробности около постро€ването му.

“ова е първи€т храм в селото от времето на неговото съществуване. «а него решение е взето през 2003 година, но е изграден през последните две години.  метът на ƒолно ќзирово - јнгел ѕетров, който е вече 3-ти мандат, заедно с н€колко човека от »нициативни€ комитет, продуцират иде€та и се заемат с това начинание. ѕрез този период се постав€ началото с разрешението за строеж. ≈дин местен българин от ƒолно ќзирово, човек с гол€мо сърце, дава по-гол€мата инвестици€ за храма. “ова е г-н Ѕорислав  оцев, който е основен дарител на средствата за храма. —троителството преминава през различни етапи и периоди. ќбщината е помагала многократно с най-различни неща, докато през 2013 г. ѕѕ √≈–Ѕ прави огромно дарение от над 35 хил. лв., с което усп€хме да довършим груби€ строеж на църквата. ѕрез тази година общината се ангажира да бъде довършено изографисването и иконостаса. ќт ¬идинска митрополи€ също помогнаха. ¬ крайна сметка усп€хме да реализираме успешно този проект, който може да се каже, че има дълга и изстрадала истори€. ƒа им е честито на местните жители и да се ползва наистина като "храм на душатаФ за христи€ните. ÷ърквата е много красива, изографисването е на ниво. »коностасът бе направен от майстор  алин Ќиколов. –адвам се, че в строежа на църквата б€ха ангажирани и странични хора, които помагаха със сърце и работеха усърдно, за да се стигне до успешни€ край.

 акво предвижда програмата за тазгодишни€ ѕразник на курорта, минералната вода и Ѕалкана - "¬ършец 2015Ф?

¬с€ка година се стремим да разшир€ваме културни€ календар и да задовол€ваме всички вкусове. “ова беше и иде€та още от самото начало на мандата - с културни из€ви да търсим възможност да привличаме все повече туристи, хората да очакват тези празници, да ги след€т и от година на година туристопотокът да се увеличава. —м€там, че в годините израснахме и все повече надграждаме традициите. » тази година за празника на ¬ършец сме предвидили интересна програма, с много и разнообразни меропри€ти€, освен традиционните, като турнир по футбол, волейбол, тенис на маса и пленери с различна тематика. “ази година ще открием изложба от пленер по живопис "165 години курорт ¬ършецФ.

»зползваме празника и да си направим реклама на града, да се похвалим с постижени€та си, защото в последните 4 години наистина създадохме добри услови€ за туризъм и вече сме разпознаваеми като туристическа дестинаци€. “ази година доста разширихме времето на празниците - започнахме на 30 юли с конни състезани€ по прескачане на преп€тстви€ за купата на община ¬ършец, които се проведоха на  онната база. »маме също 8 прожекции на филми, които започват от 1 август и свършват в кра€ на месеца. Ћ€тно кино, което е разположено на летни€ амфитеатър в парка, който също е част от нашите реализирани проекти, с които се гордеем. «апочваме в понеделник с фолклорна вечер - концерт на —евдалина и ¬алентин —пасови с танцов ансамбъл, на естрадата пред Ќ„ "’ристо Ѕотев 1900Ф. Ќа 4 август имаме "¬ечер на талантите и комицитеФ, в ко€то ще се включат младежи, финалисти от шоуто "Ѕългари€ търси талантФ. ўе има и комедийно скеч шоу на "јламинутФ. —ледващата вечер е посветена на класиката, а в четвъртък всички почитатели на рока могат да запов€дат пред читалището и да се забавл€ват. ¬ петък - 7 август, предстои официалната церемони€ по откриването на празника, след което ще има зар€ и концерт на любими€ на много поколени€ естраден изпълнител ¬асил Ќайденов. ¬ събота за всички жители и гости на града ще пее попул€рната сръбска изпълнителка Ќеда ”краден. ¬ недел€ завършваме празника с надп€ване на фолклорни състави "Ѕалкана пееФ, който правим на емблематичната за ¬ършец "»ванчова пол€наФ, а вечерта изключително интересно шоу ще направ€т талантливи нестинари. ƒо кра€ на месец август сме предвидили още интересни меропри€ти€ за местните жители и за туристите. Ќад€вам се всички да останат с добри спомени от прекараното време, много да се забавл€ват и да не забрав€т, че ¬ършец освен град на здравето е и град на забавлени€та.


1
2
3
4

 оментари2015-07-31 11:10:23