Община Вършец приключи успешно проект

Община Вършец приключи успешно проект

Общинска администрация Вършец приключи реализирането на проект: „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”, финансиран от ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 6 август.2014 г. от кмета инж. Иван Лазаров.

Заключителната пресконференция за отчитане на извършените основни дейности и постигнатите резултати по проекта, се проведе на 30.07.2015 г. в Заседателната зала на Общинска администрация – Вършец.

Основна цел на проекта бе повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация, чрез усвояване на нови и развитие на придобити знания и умения.По време на проекта бяха обучени 110 служители на местната администрация. Общата стойност на проекта за безвъзмездна финансова помощ е 96 538,41 лева, а срокът за изпълнение - 12 месеца.


Коментари2015-07-31 10:31:22