БИЗНЕС
АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" е с нов директор

2018-11-20 15:23:46

С решение на Съвета на директорите (СД) на „ Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в ръководния състав на „ АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. На мястото на Иван Андреев, като член на СД и изпълнителен директор, застава Наско Михов. Решението за освобождаването на поста е поискано лично поради здравословни причини. Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Наско Михов е заемал ръководни длъжности в...

Бизнес

БИЗНЕС


2017-12-18 15:38:26