ПОЛИТИКА
Владимир Уручев: Нов регламент гарантира сигурността на доставките

Владимир Уручев: Нов регламент гарантира сигурността на доставките

2017-09-14 14:36:20

Газовата криза през януари 2009-а по маршрута Русия - Украйна - ЕС показа ясно колко уязвими са страните от Централна и  Източна Европа и че те не могат да се справят сами в подобна ситуация. Договореният нов регламент за сигурността на доставките на природен газ гарантира един работещ механизъм за адекватно реагиране на подобни кризисни сценарии чрез обвързващо регионално сътрудничество, базирано на съвместна оценка на риска за дадената страна и/или регион. Приветствам приемането му и...

Политика

ПОЛИТИКА

Политика,партии,лидери,програми,власт,избори
2015-07-29 16:15:08